Fricco och Christina får vägledning av Ingemar, 2014

Fricco och Christina får vägledning av Ingemar, 2014