Grattis Emmy o Kiwa

20.08.2018 09:29

Grattis Emmy o Kiwa som vann Lätt C i dressyr med 65%.