Om oss

Gotlands Fjordhästförening (GFF) startades våren 1975, cirka ett halvår efter att familjen Horwitz och ett 20- tal fjordhästar flyttat till Gotland från Orust Bohuslän. GFF är en avels - och intresseförening och medlem i Svenska Fjordhästföreningen.
 

Styrelsen 2017
Christina Engman, ordförande.
Ola Hartman, vice ordförande.
Sussie Enholm, kassör.
Gunnar Öberg, sekreterare
Marina Härlin, ledamot
Cici Magnusson, suppleant
Annika Melin, suppleant

 

 

Webben

Redaktör för gotlandsfjordhastforening.se är Ulrika Fernström.

Du når redaktören via mailadressen fernstrom.ulrika@gmail.com eller tel 070-390 04 90.


 

Svenska fjordhästföreningen

Gotlands fjordhästförening är ansluten till Svenska fjordhästföreningen.


Svenska fjordhästföreningen (SFF) bildades 1961. Föreningen arbetar för fjordhästens fortlevnad och utveckling genom att t.ex. göra upp regler för avelsgodkännande av hingstar, sköta registrering och stamboksföring mm. Den första svenska stamboken över fjordhästar kom ut 1964.

Förutom avelsarbete, arbetar SFF även med tävlingsverksamhet. Varje år arrangeras Fjordhäst SM av någon av lokalföreningarna ute i landet. Man tävlar då i hoppning, dressyr, precisionskörning, brukskörning och allround. På avelssidan är det största arrangemanget riksutställning och hingstpremiering, som hålls i Vetlanda varje höst. För närvarande består Svenska fjordhästföreningen av 20 lokalföreningar som har sammanlagt cirka 800 medlemmar.

Svenska fjordhästföreningens hemsida