Om fjordhästen

Ursprung
Fjordhästen som ras har sitt ursprung i Västnorge, där den även kallas Vestlandshest , och har funnits där redan före vikingatiden. Man tror att ursprungshästarna i förhistorisk tid invandrade österifrån , vilket ju ter sig naturligt med tanke på det geografiska läget. Likheten med Przewalskihästen och Tarpanen är ju idag slående. Från dessa ursprungshästar kommer också fjordhästens färg , den s.k. viltfärgen. Denna färg som kallas black finns i olika nyanser med mörkare rand i manen och svansen , samt ål längs ryggen och ofta mörka zebraränder på benen.

Genom den karga och krävande fjällterrängen har fjordhästen fått en mycket stark konstitution , samt ett terrängsinne som är unikt. De forna kärva levnadsförhållandena har också utvecklat fjordhästens övriga egenskaper genom att endast de starkaste individerna med störst självbevarelsedrift överlevde de stora påfrestningar de utsattes för.

Charmen har den fått genom sina positiva egenskaper , tillsammans med den säregna stolta knycken på nacken och de otroligt uttrycksfulla ögonen.


Den norska rasbeskrivningen (eng.)

Avelsmål och användning
Avelsföreningen Svenska Fjordhästföreningen med sina 18 lokalföreningar har som mål att bevara fjordhästens många goda egenskaper så att den kan användas inom sina traditionella områden i jord - och skogsbruk , samt även kunna tillfredsställa kraven på en allsidigt användbar familjehäst. Man vill att den dels ska vara en smidig körhäst för nytta och nöje , dels en tålig häst för ridning i terräng och anpassad tävlingsverksamhet i hoppning och dressyr.

Fjordhästen är hästen man lever tillsammans med och utnyttjar dess stora användbarhet till en mängd aktiviteter där ofta hela familjen är engagerad. Det är den verkliga allroundhästen och med rätt avelsmaterial och rätt uppfostran får du en osviklig kamrat som Du har glädje av under många, många år. Friska, pigga fjordhästar över 20 år är ingen ovanlighet.